NEWS & UPDATE

 

NEWS & UPDATE


ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

May 9, 2014

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

การเคลือบสีด้วยระบบ Fluorocarbon นี้ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island Effect) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณกลางเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัย โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนคุณสมบัติของความร้อนบนผิววัสดุและการขาดการระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration)

May 8, 2014

ผลิตภัณฑ์แผ่นคอมโพสิทไส้กลางกันไฟ

แผ่นคอมโพสิทไส้กลางกันไฟใช้สำหรับงานตกแต่งผนังอาคารใหม่ งานปรับปรุงอาคารเก่า และงานอีกหลากหลายประเภท เช่นงานป้าย งานฝ้าเพดาน งานหุ้มเสาสะพาน เป็นต้น สามารถช่วยเสริมให้งานสถาปัตยกรรมมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตา ผลิตจากวัสดุที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความคุ้มค่าแบบยั่งยืน