ผลิตภัณฑ์สีเขียว

ผลิตภัณฑ์แผ่นคอมโพสิทไส้กลางกันไฟ
May 8, 2014

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

  • การเคลือบสีด้วยระบบ Fluorocarbon นี้ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island Effect) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณกลางเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัย โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนคุณสมบัติของความร้อนบนผิววัสดุและการขาดการระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration) ในบริเวณเมือง รวมทั้งคุณสมบัติในการจุความร้อน คุณสมบัติในการนำความร้อน และคุณสมบัติของอัตราส่วนรังสีสะท้อน (Albedo) และสภาพการเปล่งรังสี (Emissivity) มากกว่าบริเวณโดยรอบเมือง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนความสมดุลของพลังงาน (Energy Balance) ในเขตเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่ชนบทนั่นเอง
  • การลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตและใช้งาน ตามปกติการผลิตแผ่นอลูมิเนียมต้องใช้พลังงานสูง แต่การผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟใช้พลังงานน้อยกว่าแผ่นอลูมิเนียมโซลิด (Solid Aluminum sheet) ถึงครึ่งหนึ่ง แต่การใช้งานและความทนทานเทียบเท่าแผ่นอลูมิเนียมแบบโซลิด นอกจากนี้ระบบผนังภายนอกอาคารส่วนใหญ่ที่หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟจะมีช่องว่างอากาศ (Air Space) ระหว่างแผ่นโลหะคอมโพสิทและผนังด้านใน (Backing Wall) ซึ้งสามารถป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคารได้
  • สามารถนำกลับมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 100% โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001